วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

Bangkok Chonburi Technical of Business Administration Vocational College

gallery/logo-btadchon-mini

ติดต่อเรา  

60/9 หมู่ 1 ซอยบ้านสวน11 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร.038-151-088 , โทรสาร.038-151-089

สามารถติดต่อวิทยาลัยทางช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

LineID :     btadchon

Facebook : btadchon

Fanpage : www.Facebook.com/btadchon

Website :  www.btadchon.ac.th

Email :     btadchon@hotmail.com

Mobile :   088-190-0074

Tel :         038-151-089

Fax :        038-151-089

ชื่อ  
อีเมล  
ข้อความ